CSV đặt mục tiêu giảm lợi nhuận, muốn phát hành hơn 66 triệu cổ phiếu thưởng

date
15/04/2024 21:02

CSV đặt mục tiêu giảm lợi nhuận, muốn phát hành hơn 66 triệu cổ phiếu thưởng

CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam (HOSE: CSV) công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024. Doanh nghiệp dự trình kế hoạch giảm lợi nhuận do dự đoán tình hình năm nay còn khó khăn. Ngoài ra là phương án phát hành tới hơn 66 triệu cp để tăng vốn cổ phần.

Theo tài liệu, CSV dự trình kế hoạch doanh thu hợp nhất hơn 1.6 ngàn tỷ đồng, cao hơn thực hiện 2023 khoảng 3%. Lãi trước thuế dự kiến 261 tỷ đồng, giảm khoảng 10%. Giá trị sản xuất công nghiệp mục tiêu đi ngang, dự kiến hơn 1.7 ngàn tỷ đồng. Kế hoạch cổ tức 2024 dự trình là 10%.

Các chỉ tiêu kế hoạch của CSV năm 2024
Nguồn: CSV

Cơ sở cho các chỉ tiêu trên dựa vào dự báo của CSV. Doanh nghiệp cho biết, năm 2024 còn những yếu tố tác động tiêu cực đến tình hình sản xuất kinh doanh, có khả năng quỹ lương của người lao động sẽ giảm đáng kể. Điều này gây khó cho việc ổn định sản xuất, ảnh hưởng đời sống của công nhân viên.

Bên cạnh đó, tình hình địa chính trị vẫn diễn ra phức tạp, kinh tế thế giới tăng trưởng chậm và lạm phát gia tăng… khiến nhu cầu tiêu dùng giảm, ảnh hưởng lớn đến các ngành sản xuất. Chiều ngược lại, xuất khẩu chịu trạnh tranh từ mặt hàng cùng chủng loại của Trung Quốc.

Giá bán các sản phẩm NaOH, HCl (thuộc các sản phẩm chính của CSV) vẫn tiếp tục giảm, gây ảnh hưởng tiêu cực đến kế hoạch. Ngoài ra, các sản phẩm như H3PO4, H2SO4 cũng chịu sự cạnh tranh từ hàng hóa nhập khẩu giá rẻ. Các ngành sản xuất khác như thép, chitin… chưa có dấu hiệu hồi phục, còn nhu cầu tiêu dùng giảm cũng khiến các ngành hóa mỹ phẩm và hóa chất khác phải giảm sản xuất.

Tuy vậy, Doanh nghiệp cho biết nguồn cung nguyên vật liệu vẫn đang duy trì ổn định. Giá cả sẽ được theo sát để có mức nhập kho hợp lý, chính sách bán hàng tốt, hiệu quả cho Công ty. Lượng tồn kho cũng được dự trữ, theo dõi hợp lý, đảm bảo nguồn cung kịp thời.

Kết quả các năm và kế hoạch 2024 của CSV

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, Doanh nghiệp dự trình phương án chia cổ tức 2023 bằng tiền, tỷ lệ 25% (mỗi cổ phiếu nhận được 2,500 đồng). Ngoài ra, trích quỹ đầu tư phát triển 74 tỷ đồng - tương đương 30% lãi sau thuế chưa phân phối năm qua.

CSV cũng sẽ tiến hành bầu thành viên HĐQT và BKS, gồm 5 thành viên HĐQT và 3 Thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2024-2029.

Hiện đã xác định được 3 ứng viên HĐQT là ông Nguyễn Hữu Tú, ông Lê Thanh Bình, và ông Vũ Minh Ngọc. Trong đó, ông Bình hiện đang là Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT, ông Ngọc đang là Thành viên HĐQT, và ông Tú đang là Phó Tổng Giám đốc của CSV.

Với BKS, đã xác định được ứng viên là bà Nguyễn Thị Minh Hà, người hiện cũng đang là Thành viên BKS của CSV.

Phát hành 66.3 triệu cp thưởng để tăng vốn

Cũng theo tài liệu, CSV dự trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, nhằm nâng cao năng lực tài chính và quy mô hoạt động của Công ty. Nguồn vốn phát hành gồm thặng dư vốn cổ phần (9.5 triệu đồng), quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (gần 12 tỷ đồng), và quỹ đầu tư phát triển (651 tỷ đồng).

Doanh nghiệp dự kiến phát hành tổng cộng 66.3 triệu cp mới, tăng vốn điều lệ thêm 663 tỷ đồng, lên mức hơn 1.1 ngàn tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện quyền là 150% (1 cp tương đương 1 quyền, 100 quyền nhận được 150 cp mới). Thời gian phát hành dự kiến trong quý 2 và quý 3/2024, sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và có thông báo nhận đủ tài liệu từ UBCKNN.

Châu An

FILI