VN-Index
HNX-Index
UPCOM-Index
GTGD
KLGD
Số lượng cổ phiếu  
KL niêm yết  
KL lưu hành  
Nước ngoài Mua  
Nước ngoài Bán  
KL đặt mua  
KL đặt bán  
KL thỏa thuận  
GT thỏa thuận  
Ngành:  
Ngành con:  
Vốn hóa TT  
Giá tham chiếu  
Giá trần  
Cổ tức bằng tiền mặt  
Giá sàn  
Giá mới nhất  
Giá mở cửa  
loading
 
 
Top cổ phiếu đóng góp tăng: Top cổ phiếu đóng góp giảm:
* Chênh lệch mua - bán

HSX

HNX

UPCOM


Tăng giá | Giảm giá | Giao dịch nhiều | NN mua nhiều
Ngày cập nhậtMã CKTài liệu