Chứng khoán Phú Hưng muốn phát hành 50 triệu cp cho 4 nhà đầu tư ngoại

date
26/03/2024 14:00

Chứng khoán Phú Hưng muốn phát hành 50 triệu cp cho 4 nhà đầu tư ngoại

CTCP Chứng khoán Phú Hưng (UPCoM: PHS) công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024 với kế hoạch phát hành riêng lẻ 50 triệu cp giá 10,000 đồng/cp.

Tổng số vốn huy động dự kiến 500 tỷ đồng, được sử dụng cho các mục đích như bổ sung vốn lưu động hoạt động kinh doanh; bổ sung vốn cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán và cho vay giao dịch ký quỹ; nâng cao an toàn tài chính, bổ sung vốn cho các nghiệp vụ chứng khoán phái sinh; cung cấp các dịch vụ tài chính - chứng khoán khác theo quy định pháp luật.

Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2024, sau khi có chấp thuận của UBCKNN.

Danh sách chào bán gồm 4 nhà đầu tư chiến lược nước ngoài. Trong đó, Phu Hung Far Eeast Holding Corporation, cổ đông lớn PHS, được phân phối 23 triệu cp; được biết Chủ tịch HĐQT PHS Albert Kwang-Chin Ting là Thành viên HĐQT tổ chức này. Một cổ đông lớn khác là New Beam International Inc. được phân phối 15.5 triệu cp. Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau phát hành của hai cổ đông này là 46% và 20.84%.

Hai nhà đầu tư khác, cũng là cổ đông của PHS, là Dong Bang Development Limited và Cat Tinh Development Limited được phân phối lần lượt 1.8 triệu cp và 9.7 triệu cp; tỷ lệ sở hữu dự kiến sau phát hành là 4.55% và 4.98%.

Danh sách nhà đầu tư chiến lược theo phương án phát hành riêng lẻ 50 triệu cp tăng vốn điều lệ của Chứng khoán Phú Hưng
Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ PHS

PHS cho biết đã được UBCKNN chấp thuận tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên đến 100%, nhưng tỷ lệ này cũng sẽ bị ràng buộc theo quy định.

Thứ nhất, nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 77.2 Luật Chứng khoán 2019 thì được mua để sở hữu đến 100% vốn điều lệ của tổ chức kinh doanh chứng khoán; được thành lập tổ chức kinh doanh chứng khoán 100% vốn nước ngoài.

Thứ hai, trường hợp nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức không đáp ứng quy định tại Điều 77.2 Luật Chứng khoán hoặc là cá nhân thì chỉ được sở hữu dưới 49% vốn điều lệ của tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Dự kiến sau khi phát hành, vốn điều lệ PHS tăng thêm 500 tỷ đồng, lên hơn 2,000 tỷ đồng.

Vốn điều lệ của PHS tại cuối 2023

Trình cổ đông thông qua đơn từ nhiệm và bổ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát

Một nội dung quan trọng nữa mà PHS sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua là miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát (BKS) đối với bà Kou, Ping-Min, có đơn từ nhiệm từ ngày 01/03/2024.

Đồng thời, trình đại hội bổ sung Thành viên BKS mới là bà Wang, Gwan-Fang. Ứng cử viên được đề cử bởi cổ đông lớn An Thinh Development Limited, sở hữu hơn 17.4 triệu cp, tương ứng 11.63% số cổ phiếu có quyền biểu quyết trên 6 tháng tính đến ngày 29/12/2023. Bà Wang, Gwan-Fang hiện là Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông Thế Sáng và Công ty TNHH Phát triển Hưng Truyền.

Mục tiêu lãi trước thuế 2024 gần gấp 2.4 lần năm trước

Đối với kế hoạch kinh doanh 2024., PHS dự kiến doanh thu gần 746 tỷ đồng, tăng hơn 24% so với thực hiện năm trước. Kế hoạch lãi trước thuế hơn 132 tỷ đồng, gấp gần 2.4 lần. 

Thị phần môi giới chứng khoán cơ sở mục tiêu năm 2024 là 1.3%. Thù lao HĐQT và BKS trình ĐHĐCĐ là hơn 1.9 tỷ đồng.

Năm 2023, PHS có tổng doanh thu gần 600 tỷ đồng, tăng 1% so với năm 2022. Lãi trước thuế hơn 56 tỷ đồng, thấp hơn gần 24%.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, PHS dự kiến trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 3% (không bao gồm cổ phiếu quỹ), tương ứng tổng số tiền dự chi hơn 45 tỷ đồng. Số tiền này được tính trên tổng số cổ phần đã phát hành tại ngày 31/12/2023.

Phương án phân phối lợi nhuận PHS
Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ PHS

Ngoài ra, HĐQT PHS dự tính trình cổ đông thông qua việc xóa nợ phải thu khó đòi liên quan đến hoạt động cho vay ký quỹ, bao gồm nợ gốc và lãi với số tiền hơn 1 tỷ đồng, những khoản nợ này đã được trích lập dự phòng 100%. Việc xử lý xóa nợ sẽ được hạch toán trong kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2024.

ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty dự kiến diễn ra ngày 17/04/2024 tại Phú Mỹ Hưng Tower, số 8 Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, quận 7, TPHCM.

Kha Nguyễn

FILI