TCB: Quyết định của HĐQT về việc thay đổi mẫu con dấu của Phòng giao dịch Sài Gòn Manor

date
07/12/2021 17:27

TCB: Quyết định của HĐQT về việc thay đổi mẫu con dấu của Phòng giao dịch Sài Gòn Manor

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam công bố Quyết định của HĐQT về việc thay đổi mẫu con dấu của Phòng giao dịch Sài Gòn Manor như sau:

Tài liệu đính kèm:
20211207_20211207 - TCB - QD thay doi mau dau SG Manor.pdf

HOSE