Chứng quyền NVL/VCSC/M/Au/T/A1 (HOSE: CNVL2203)

CW NVL/VCSC/M/Au/T/A1

Ngừng giao dịch

10

(%)
22/09/2022 15:00

Mở cửa10

Cao nhất10

Thấp nhất10

Cao nhất NY1,490

Thấp nhất NY10

KLGD-

NN mua-

NN bán-

KLCPLH3,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở84,600

Giá thực hiện92,500

Hòa vốn **92,550

S-X *-7,900

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: NVL (148.333) - HPG (108.585) - VIC (105.634) - DIG (69.841) - VND (64.813)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền NVL/VCSC/M/Au/T/A1

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (NVL)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CNVL2301940-300 (-24.19%)50,1002,74417,216KIS5 tháng
CNVL2302780-270 (-25.71%)59,000-13319,453KIS5 tháng
CNVL23031,010-250 (-19.84%)52,400-1,13321,373KIS9 tháng
CNVL23041,32010 (+0.76%)12,60064520,835KIS6 tháng
CNVL23051,400-150 (-9.68%)48,200-79922,599KIS12 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (VCI)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT23122,720 (0.00%)94,3002,771104,9666 tháng
CMSN2312640-320 (-33.33%)11,50070,300-27,800101,3006 tháng
CMWG2311630-900 (-58.82%)10051,000-7,90060,7906 tháng
CPOW2311300-160 (-34.78%)15,00011,800-3,70015,8006 tháng
CVNM23091,140-280 (-19.72%)1,70077,600-4,40087,7006 tháng
CVPB2313860 (0.00%)10020,400-4,00026,1206 tháng
CVRE2314400-40 (-9.09%)7,20026,600-7,50035,3006 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:NVL
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (HOSE: NVL)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán Vietcap (VCI)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:24/03/2022
Ngày niêm yết:26/04/2022
Ngày giao dịch đầu tiên:28/04/2022
Ngày giao dịch cuối cùng:22/09/2022
Ngày đáo hạn:26/09/2022
Tỷ lệ chuyển đổi:5 : 1
Giá phát hành:2,150
Giá thực hiện:92,500
Khối lượng Niêm yết:3,000,000
Khối lượng lưu hành:3,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành