Chứng quyền HPG/VCSC/M/Au/T/A3 (HOSE: CHPG2119)

CW HPG/VCSC/M/Au/T/A3

Ngừng giao dịch

20

(%)
20/05/2022 15:00

Mở cửa20

Cao nhất20

Thấp nhất10

Cao nhất NY3,000

Thấp nhất NY10

KLGD858,300

NN mua-

NN bán-

KLCPLH3,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở37,650

Giá thực hiện53,000

Hòa vốn **53,040

S-X *-15,350

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: HPG (122.733) - DIG (94.875) - FLC (92.551) - ITA (71.127) - CEO (67.170)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền HPG/VCSC/M/Au/T/A3

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (HPG)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CHPG2201120 (0.00%)30,000-15,67038,478KIS10 tháng
CHPG2202100-10 (-9.09%)46,700-18,86441,520KIS9 tháng
CHPG22039010 (+12.50%)784,300-17,05739,230HCM9 tháng
CHPG220660 (0.00%)130,500-15,08137,435KIS5 tháng
CHPG220713020 (+18.18%)7,500-17,05739,252VCI6 tháng
CHPG2208310-10 (-3.13%)38,800-8,35831,431ACBS6 tháng
CHPG22098010 (+14.29%)100-12,56034,944KIS4 tháng
CHPG2210100-20 (-16.67%)36,900-14,24136,746KIS6 tháng
CHPG2211230-10 (-4.17%)311,300-11,76234,358MBS6 tháng
CHPG2214380-30 (-7.32%)433,700-6,84431,617KIS7 tháng
CHPG221232020 (+6.67%)1,283,100-14,88939,989KIS7 tháng
CHPG22131,850-60 (-3.14%)719,100-13,10044,250VND5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (VCI)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CHDB2204190-40 (-17.39%)21,20024,750-6,75031,8806 tháng
CHPG220713020 (+18.18%)7,50021,900-17,05739,2526 tháng
CKDH220570-30 (-30%)4,90035,200-17,50052,8916 tháng
CMBB220324090 (+60%)44,70025,450-10,05035,9806 tháng
CMWG2203900-80 (-8.16%)39,30065,500-8,07176,7036 tháng
CNVL2203330-10 (-2.94%)17,50073,500-19,00094,1506 tháng
CSTB220613010 (+8.33%)52,70023,050-14,45037,7606 tháng
CVHM2206140-10 (-6.67%)4,50060,500-23,06084,2406 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:HPG
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCI)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:23/11/2021
Ngày niêm yết:20/12/2021
Ngày giao dịch đầu tiên:22/12/2021
Ngày giao dịch cuối cùng:20/05/2022
Ngày đáo hạn:24/05/2022
Tỷ lệ chuyển đổi:2 : 1
Giá phát hành:3,360
Giá thực hiện:53,000
Khối lượng Niêm yết:3,000,000
Khối lượng lưu hành:3,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành