Chứng quyền CACB01MBS22CE (HOSE: CACB2203)

CW CACB01MBS22CE

920

(%)
05/07/2022 15:00

Mở cửa920

Cao nhất1,070

Thấp nhất920

Cao nhất NY2,690

Thấp nhất NY320

KLGD60,000

NN mua-

NN bán-

KLCPLH5,000,000

Số ngày đến hạn106

Giá CK cơ sở24,450

Giá thực hiện33,000

Hòa vốn **28,631

S-X *-1,971

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CACB2203: CACB2204 CSTB2209 CMBB2207 CMBB2205 CHDB2201
Trending: HPG (122.733) - DIG (94.875) - FLC (92.551) - ITA (71.127) - CEO (67.170)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền CACB01MBS22CE

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiá đóng cửaThay đổiKhối lượng
05/07/2022920 (0.00%)60,000
04/07/2022920-10 (-1.08%)24,800
01/07/202293080 (+9.41%)2,200
30/06/2022850-140 (-14.14%)14,000
29/06/2022990-90 (-8.33%)83,200
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (ACB)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CACB220140030 (+8.11%)180,400-3,97329,704HCM9 tháng
CACB2203920 (0.00%)60,000-1,97128,631MBS6 tháng
CACB22041,620160 (+10.96%)182,300-1,57128,615HCM6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CACB2203920 (0.00%)60,00024,450-1,97128,6316 tháng
CHPG2211230-10 (-4.17%)311,30021,900-11,76234,3586 tháng
CPOW2203550-130 (-19.12%)1,378,50013,000-2,70016,8004.5 tháng
CSTB220940-420 (-91.30%)34,70023,050-8,95032,1206 tháng
CTCB2205700120 (+20.69%)57,40037,750-8,75050,0006 tháng
CVHM2207610-250 (-29.07%)4,40060,500-10,42975,6716 tháng
CVIC2206460-10 (-2.13%)144,90072,300-10,20087,1005 tháng
CVNM2206880-70 (-7.37%)76,20073,100-6,90087,9206 tháng
CVPB220541060 (+17.14%)78,20029,500-8,00039,1405 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:ACB
Tổ chức phát hành CKCS:Ngân hàng TMCP Á Châu (HOSE: ACB)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:19/04/2022
Ngày niêm yết:13/05/2022
Ngày giao dịch đầu tiên:17/05/2022
Ngày giao dịch cuối cùng:17/10/2022
Ngày đáo hạn:19/10/2022
Tỷ lệ chuyển đổi:3 : 1
TLCĐ điều chỉnh:2.4019 : 1
Giá phát hành:2,500
Giá thực hiện:33,000
Giá TH điều chỉnh:26,421
Khối lượng Niêm yết:5,000,000
Khối lượng lưu hành:5,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành