VS-Sector

STTVS-SectorThay đổiNgàyKhối lượngGiá trịKL NĐTNN MuaKL NĐTNN Bán
1Bán buôn35.47 ( +3.03 %)05/03/202124,665,613266,483,563,500271,900548,900
2Bảo hiểm94.69 ( -1.04 %)05/03/20211,185,38455,042,721,9008,800301,700
3Bất động sản65.82 ( -0.48 %)05/03/2021115,011,8071,927,601,164,1001,297,1004,198,600
4Chứng khoán20.16 ( +1.19 %)05/03/202134,405,386915,657,208,500333,8002,676,000
5Công nghệ và thông tin20.05 ( +0.03 %)05/03/20214,567,212204,601,598,100503,300692,160
6Bán lẻ141.03 ( -0.33 %)05/03/20213,695,902127,611,575,00035,700106,400
7Chăm sóc sức khỏe46.82 ( +0.12 %)05/03/20211,524,81327,629,432,00013,60058,870
8Khai khoáng22.26 ( +2.30 %)05/03/202142,317,427956,445,206,700309,200374,200
9Ngân hàng120.79 ( -0.58 %)05/03/202183,057,4681,995,923,274,0002,318,1009,441,010
10Nông - Lâm - Ngư24.92 ( -0.89 %)05/03/202111,560,500117,354,640,0002,000140,100
11SX Thiết bị, máy móc29.91 ( +2.10 %)05/03/2021257,5821,118,549,000
12SX Hàng gia dụng36.37 ( +1.19 %)05/03/20217,561,344165,463,209,4009,60069,600
13Sản phẩm cao su32.93 ( +0.41 %)05/03/20212,333,40061,156,000,0001,10036,000
14SX Nhựa - Hóa chất49.61 ( +1.52 %)05/03/202117,714,730325,877,470,1002,591,900506,400
15Thực phẩm - Đồ uống178.21 ( +0.02 %)05/03/202114,122,230764,767,058,000677,5003,651,020
16Chế biến Thủy sản43.23 ( +1.13 %)05/03/20214,812,652123,164,085,60057,500428,400
17Vật liệu xây dựng39.75 ( +0.32 %)05/03/202140,436,8641,418,150,760,8003,821,9002,853,100
18Tiện ích139.09 ( +1.59 %)05/03/20215,390,656205,426,463,000235,500842,500
19Vận tải - kho bãi48.94 ( +0.79 %)05/03/202115,458,313307,125,666,800312,800403,102
20Xây dựng59.49 ( +1.95 %)05/03/202129,257,929548,326,704,900772,7002,574,400
21Dịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí33.02 ( -1.03 %)05/03/2021677,20019,741,300,0001,900
22SX Phụ trợ89.12 ( +0.25 %)05/03/202110,311,677129,629,884,300155,800496,700
23Thiết bị điện63.70 ( -0.46 %)05/03/2021498,55114,409,904,1001,600700
24Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ32.49 ( +0.46 %)05/03/202114,515116,616,500
25Tài chính khác23.43 ( +2.82 %)05/03/2021923,5259,206,941,30092,80019,900