HOSE (27) | HNX (20) | UPCOM (46) Tổng số công ty: 93
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 09/02/2023 DPH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DPH của CTCP Dược phẩm Hải Phòng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/01/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/01/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
            - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 09/02/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 09/02/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 • 10/02/2023 RTB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu RTB của CTCP Cao su Tân Biên như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/12/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/12/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
            - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 10/02/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Cao su Tân Biên, Tổ 2, ấp Thạnh Phú, Xã Tân Hiệp, Huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 10/02/2023 và xuất trình CMND/CCCD.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 10/02/2023 BFC: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền (mã CK: BFC) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/12/14/20221214_20221213___bfc___tb_ngay_dkcc_tam_ung_co_tuc_dot_1_nam_2022_bang_tien.pdf

 • 10/02/2023 DDV: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DDV của CTCP DAP - VINACHEM như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/01/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/01/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
            - Thời gian thực hiện: 10/02/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính của Công ty (phòng Kế toán Tài chính – vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 10/02/2023 và xuất trình căn cước công dân/ chứng minh thư nhân dân, sổ cổ phần và giấy ủy quyền quyền hợp lệ (đối với trường hợp ủy quyền).
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 13/02/2023 CSV: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam (mã CK: CSV) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/12/27/20221227_20221227___csv___tb_ndkcc_tam_ung_co_tuc_2022.pdf