HOSE (9) | HNX (4) | UPCOM (15) Tổng số công ty: 28
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 26/09/2023 PSW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PSW của CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/09/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/09/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023
            - Tỷ lệ thực hiện: 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 26/09/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính Kế toán - CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ (Vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 26/09/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân/CCCD, sổ cổ đông. Trường hợp ủy quyền cho người khác nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ (có công chứng hoặc xác nhận của chính quyền địa phương).
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 29/09/2023 SEA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SEA của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam- Công ty cổ phần như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/08/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/08/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự Đại hội đến từng cổ đông.
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự Đại hội đến từng cổ đông.
            - Thời gian họp: Trong tháng 09-10/2023 (thời gian cụ thể sẽ được TCPH thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự Đại hội đến từng cổ đông)
 • 02/10/2023 AGE: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AGE của CTCP Môi trường Đô thị An Giang như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/09/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/09/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt
            - Tỷ lệ thực hiện: 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 200 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 02/10/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức (chuyển khoản hoặc tiền mặt) kể từ ngày 02/10/2023 theo địa chỉ: Văn phòng CTCP Môi trường Đô thị An Giang. Địa chỉ: Số 128 Nguyễn Trường Tộ, phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang. Người sở hữu xuất trình Chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/ hộ chiếu và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần khi đến điểm nhận cổ tức.
 • 03/10/2023 HSL: Thông báo về ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2023/8/23/20230823_20230823___hsl___tb_ngay_dkcc_chot_ds_to_chuc_dhdcd_bt_nam_2023.pdf

 • 13/10/2023 TAN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TAN của Công ty cổ phần Cà phê Thuận An như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/09/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/09/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt
            - Tỷ lệ thực hiện: 12,8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.280 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 13/10/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán CTCP Cà phê Thuận An. Địa chỉ: Thôn Thuận Sơn, Xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, bắt đầu từ ngày 13/10/2023. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông mang theo giấy chứng nhận cổ phần (sổ chứng nhận sở hữu cổ phần) và giấy CMND hoặc thẻ CCCD còn giá trị sử dụng.năm 2022