TVB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt

date
12/04/2024 17:14

TVB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt

CTCP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt như sau:

Tài liệu đính kèm:
20240412_20240412 - TVB - Thong bao giao dich co phieu nguoi noi bo lammo kyso.pdf

HOSE