Kiểm toán nêu ý kiến ngoại trừ 5 năm liền về một vấn đề, cổ phiếu SIG tiếp tục bị cảnh báo

date
15/04/2024 18:23

Kiểm toán nêu ý kiến ngoại trừ 5 năm liền về một vấn đề, cổ phiếu SIG tiếp tục bị cảnh báo

Công trình mỏ đá nhà máy xi măng Công Thanh tiếp tục khiến BCTC của CTCP Đầu tư và Thương mại Sông Đà (UPCoM: SIG) nhận ý kiến kiểm toán ngoại trừ, cổ phiếu theo đó tiếp tục nằm trong diện cảnh báo.

Cụ thể, BCTC năm 2023 của SIG được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV). Đơn vị này cho biết không thể thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để đưa ra ý kiến về ảnh hưởng của khoản mục chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang mà Công ty đang theo ghi nhận chi phí công trình mỏ đá nhà máy xi măng Công Thanh.

Trong lời giải trình, SIG nêu nguyên nhân là do thực hiện ký hợp đồng kiểm toán sau ngày 31/12/2023 nên không thể bố trí được kiểm toán viên tham gia chứng kiến công tác kiểm kê liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh như trên. SIG đang tiến hành quyết toán với chủ đầu tư công trình này để sớm ghi nhận doanh thu và kết chuyển phần chi phí dở dang còn lại.

Nguồn: SIG

Ngoài ra, đơn vị kiểm toán còn nhấn mạnh đối với khoản phải thu khách hàng của SIG. Cụ thể, khoản nợ chậm luân chuyển trong năm đến từ Ban điều hành thủy điện XK3 số tiền 15 tỷ đồng nhưng được trích lập 6.4 tỷ đồng dự phòng không đổi từ năm 2018 đến nay.

Tuy nhiên, hiện Ban Giám đốc SIG vẫn đánh giá có đủ cơ sở thu hồi và không cần trích lập dự phòng do theo điều kiện của các hợp đồng quy định khách hàng được thanh toán từ chủ đầu tư mới thanh toán cho Công ty.

Đáng nói là, vấn đề liên quan đến công trình mỏ đá nhà máy xi măng Công Thanh đã được kiểm toán đề cập liên tục từ năm 2019, cũng như việc SIG đã hạch toán đầu mục này trên BCTC suốt từ đó đến nay với số tiền không đổi gần 15 tỷ đồng. Điều tương tự cũng đúng với khoản phải thu chậm luân chuyển.

BCTC các năm 2019, 2020, 2021 và 2022 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam, thành viên Tập đoàn PKF Quốc tế. Giải trình của SIG đối với các ý kiến này đều không thay đổi trong 5 năm qua.

Cũng liên quan đến khoản phải thu, cuối năm 2023, phải thu ngắn hạn khác từ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc SIG Phan Đình Toại giảm khoảng 300 triệu đồng, còn 19.2 tỷ đồng. Khoản phải thu đối với ông Toại bắt đầu xuất hiện từ năm 2021 với 19.5 tỷ đồng. Phía ngược lại, SIG đang vay dài hạn theo hình thức tín chấp, lãi suất 0%/năm từ vị Chủ tịch số tiền 24 tỷ đồng. Hiện ông Toại đang nắm 64.8% vốn SIG, không thay đổi so với đầu năm.

Chi tiết các khoản vay dài hạn của SIG đến cuối năm 2023. Nguồn: SIG

Hồi đầu tháng 4, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) quyết định duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu SIG do BCTC năm bị tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ từ 3 năm liên tiếp trở lên, đồng thời yêu cầu trong thời hạn 15 ngày Công ty phải có văn bản gửi cơ quan này để giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục.

Tử Kính

FILI