HPG: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024

date
21/02/2024 17:18

HPG: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã CK:HPG) như sau:

Tài liệu đính kèm:
20240221_20240221 - HPG - TB chot danh sach dhdcd thuong nien 2024.pdf

HOSE