DIG: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn CTCP Đầu tư Phát triển Thiên Tân

date
25/11/2022 16:49

DIG: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn CTCP Đầu tư Phát triển Thiên Tân

CTCP Đầu tư Phát triển Thiên Tân báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng như sau:

Tài liệu đính kèm:
20221125_20221125 - DIG - BC thay doi so huu CDL - CTCP Dau tu Phat trien Thien Tan.pdf

HOSE