DGC: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn

date
30/11/2022 16:40

DGC: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn

Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang như sau:

Tài liệu đính kèm:
20221130_20221130 - DGC - BC ve ngay tro thanh CDL - nhom CDL NDTNN - Truong Ngoc Phuong (30.11.2022).pdf

HOSE