Chứng quyền VRE/VCSC/M/Au/T/A1 (HOSE: CVRE2114)

CW VRE/VCSC/M/Au/T/A1

Ngừng giao dịch

10

(%)
20/05/2022 15:00

Mở cửa20

Cao nhất20

Thấp nhất10

Cao nhất NY6,930

Thấp nhất NY10

KLGD456,700

NN mua-

NN bán-

KLCPLH3,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở27,350

Giá thực hiện34,000

Hòa vốn **34,010

S-X *-6,650

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: HPG (122.733) - DIG (94.875) - FLC (92.551) - ITA (71.127) - CEO (67.170)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền VRE/VCSC/M/Au/T/A1

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (VRE)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CVRE2201220-40 (-15.38%)193,400-6,05034,880HCM9 tháng
CVRE2203150-20 (-11.76%)42,400-6,02934,579KIS5 tháng
CVRE2204390 (0.00%)45,000-5,05034,950ACBS6 tháng
CVRE220530040 (+15.38%)234,800-4,27233,722KIS4 tháng
CVRE2206400-10 (-2.44%)1,100-7,60537,555KIS6 tháng
CVRE2207300 (0.00%)1,121,800-5,38335,733KIS5 tháng
CVRE22081,290-100 (-7.19%)15,700-4,05034,580HCM6 tháng
CVRE2209540-50 (-8.47%)990,200-2,93835,208KIS7 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (VCI)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CHDB2204190-40 (-17.39%)21,20024,750-6,75031,8806 tháng
CHPG220713020 (+18.18%)7,50021,900-17,05739,2526 tháng
CKDH220570-30 (-30%)4,90035,200-17,50052,8916 tháng
CMBB220324090 (+60%)44,70025,450-10,05035,9806 tháng
CMWG2203900-80 (-8.16%)39,30065,500-8,07176,7036 tháng
CNVL2203330-10 (-2.94%)17,50073,500-19,00094,1506 tháng
CSTB220613010 (+8.33%)52,70023,050-14,45037,7606 tháng
CVHM2206140-10 (-6.67%)4,50060,500-23,06084,2406 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:VRE
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Vincom Retail (HOSE: VRE)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCI)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:23/11/2021
Ngày niêm yết:20/12/2021
Ngày giao dịch đầu tiên:22/12/2021
Ngày giao dịch cuối cùng:20/05/2022
Ngày đáo hạn:24/05/2022
Tỷ lệ chuyển đổi:1 : 1
Giá phát hành:3,160
Giá thực hiện:34,000
Khối lượng Niêm yết:3,000,000
Khối lượng lưu hành:3,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành