Chứng quyền VIC/VCSC/M/Au/T/A2 (HOSE: CVIC2109)

CW VIC/VCSC/M/Au/T/A2

Ngừng giao dịch

20

10 (+100%)
20/05/2022 15:00

Mở cửa10

Cao nhất20

Thấp nhất10

Cao nhất NY3,660

Thấp nhất NY10

KLGD700,800

NN mua-

NN bán-

KLCPLH3,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở77,800

Giá thực hiện102,000

Hòa vốn **102,100

S-X *-24,200

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: HPG (140.985) - DIG (80.901) - CEO (65.065) - SSI (64.270) - HAG (63.446)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền VIC/VCSC/M/Au/T/A2
09/08/2022SKIET bắt tay với Vingroup để cung ứng thiết bị phân tách pin xe điện
08/08/2022Đâu là ngựa ô trong cuộc đua lợi nhuận quý 2 của nhóm VN30?
29/07/2022VIC đạt lãi ròng quý 2 hơn 3,000 tỷ đồng, tiền gửi ngắn hạn tăng mạnh
29/07/2022VIC: Link công bố Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2022
29/07/2022VIC: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022
09/08/2022Phân tích kỹ thuật phiên chiều 09/08: Đà tăng chậm lại
04/08/2022VCI: Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
04/08/2022VCI: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phần để trả cổ tức
02/08/2022VCI: Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2022
27/07/2022VCI: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022
17/08/2021Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:124.9999297
27/12/2019Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 1000:4, giá 10,000 đồng/CP
28/06/2018Trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:210
15/09/2016Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:225
27/06/2016Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:110