Chứng quyền VIC/VCSC/M/Au/T/A2 (HOSE: CVIC2109)

CW VIC/VCSC/M/Au/T/A2

Ngừng giao dịch

20

10 (+100%)
20/05/2022 15:00

Mở cửa10

Cao nhất20

Thấp nhất10

Cao nhất NY3,660

Thấp nhất NY10

KLGD700,800

NN mua-

NN bán-

KLCPLH3,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở77,800

Giá thực hiện102,000

Hòa vốn **102,100

S-X *-24,200

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: NVL (215.376) - HPG (211.061) - DIG (110.849) - CEO (91.836) - PDR (87.397)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền VIC/VCSC/M/Au/T/A2
30/11/2022Quỹ ETF của iShares lại mua mạnh cổ phiếu Việt, nhắm vào SHB, HPG, VIC
28/11/2022Hơn 22,000 tỷ đồng trái phiếu do TCBS tư vấn phát hành đã được thanh toán kể từ đầu năm
23/11/2022VIC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Phạm Văn Sinh
19/11/2022Ông Phạm Nhật Vượng góp vốn vào Công ty VMI bằng 243 triệu cp VIC
18/11/2022VIC: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn - VMI
30/11/2022VCI: Kết quả mua lại trái phiếu trước hạn VCIH2123003 phát hành lần 3 năm 2021
21/11/2022VCI: Báo cáo kết quả mua lại trái phiếu trước hạn
16/11/2022VCI: Kết quả mua lại trái phiếu trước hạn VCIH2123008 và VCIH212309
14/11/2022VCSC mua lại trước hạn gần 400 tỷ đồng trái phiếu
11/11/2022VCI: Nghị quyết HĐQT về việc mua lại trước hạn trái phiếu riêng lẻ phát hành
17/08/2021Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:124.9999297
27/12/2019Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 1000:4, giá 10,000 đồng/CP
28/06/2018Trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:210
15/09/2016Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:225
27/06/2016Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:110