Chứng quyền STB/VCSC/M/Au/T/A2 (HOSE: CSTB2112)

CW STB/VCSC/M/Au/T/A2

Ngừng giao dịch

10

(%)
20/05/2022 15:00

Mở cửa10

Cao nhất20

Thấp nhất10

Cao nhất NY8,890

Thấp nhất NY10

KLGD418,600

NN mua-

NN bán-

KLCPLH3,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở21,600

Giá thực hiện31,000

Hòa vốn **31,010

S-X *-9,400

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CSTB2112: CMSN2104 MSN CMSN2204 CMWG2113
Trending: HPG (122.733) - DIG (94.875) - FLC (92.551) - ITA (71.127) - CEO (67.170)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền STB/VCSC/M/Au/T/A2

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (STB)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CSTB220121010 (+5%)220,700-6,83830,938KIS9 tháng
CSTB220232030 (+10.34%)345,300-6,45030,140HCM9 tháng
CSTB220540-10 (-20%)121,300-11,51734,887KIS5 tháng
CSTB220613010 (+8.33%)52,700-14,45037,760VCI6 tháng
CSTB220717040 (+30.77%)276,600-5,83829,738KIS4 tháng
CSTB220833040 (+13.79%)362,100-7,06131,761KIS6 tháng
CSTB220940-420 (-91.30%)34,700-8,95032,120MBS6 tháng
CSTB221072090 (+14.29%)594,200-5,45029,940HCM6 tháng
CSTB221361030 (+5.17%)262,400-1,39429,324KIS7 tháng
CSTB221163050 (+8.62%)797,500-28328,373KIS7 tháng
CSTB22121,970130 (+7.07%)643,700-2,95029,940VND5 tháng
CSTB22142,300190 (+9%)368,0005027,600BSI7 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (VCI)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CHDB2204190-40 (-17.39%)21,20024,750-6,75031,8806 tháng
CHPG220713020 (+18.18%)7,50021,900-17,05739,2526 tháng
CKDH220570-30 (-30%)4,90035,200-17,50052,8916 tháng
CMBB220324090 (+60%)44,70025,450-10,05035,9806 tháng
CMWG2203900-80 (-8.16%)39,30065,500-8,07176,7036 tháng
CNVL2203330-10 (-2.94%)17,50073,500-19,00094,1506 tháng
CSTB220613010 (+8.33%)52,70023,050-14,45037,7606 tháng
CVHM2206140-10 (-6.67%)4,50060,500-23,06084,2406 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:STB
Tổ chức phát hành CKCS:Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (HOSE: STB)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCI)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:23/11/2021
Ngày niêm yết:20/12/2021
Ngày giao dịch đầu tiên:22/12/2021
Ngày giao dịch cuối cùng:20/05/2022
Ngày đáo hạn:24/05/2022
Tỷ lệ chuyển đổi:1 : 1
Giá phát hành:3,800
Giá thực hiện:31,000
Khối lượng Niêm yết:3,000,000
Khối lượng lưu hành:3,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành