Chứng quyền MWG/VCSC/M/Au/T/A6 (HOSE: CMWG2113)

CW MWG/VCSC/M/Au/T/A6

Ngừng giao dịch

10

(%)
20/05/2022 15:00

Mở cửa20

Cao nhất20

Thấp nhất10

Cao nhất NY3,060

Thấp nhất NY10

KLGD499,800

NN mua-

NN bán-

KLCPLH3,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở134,000

Giá thực hiện154,000

Hòa vốn **154,060

S-X *-20,000

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: HPG (140.985) - DIG (80.901) - CEO (65.065) - SSI (64.270) - HAG (63.446)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền MWG/VCSC/M/Au/T/A6

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (MWG)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CMWG2201620-30 (-4.62%)9,600-3,36069,943HCM9 tháng
CMWG2203300 (0.00%)33,900-10,07174,615VCI6 tháng
CMWG2204610-30 (-4.69%)11,900-8,58075,112ACBS6 tháng
CMWG2205470-20 (-4.08%)775,200-13,80079,636HCM6 tháng
CMWG2206970 (0.00%)-24,56092,881BSI7 tháng
CMWG2207750 (0.00%)300-11,06579,043MBS5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (VCI)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CHDB220470-20 (-22.22%)8,10025,550-5,95031,6406 tháng
CHPG220780 (0.00%)5,20023,650-15,30739,1396 tháng
CKDH220540 (0.00%)38,00039,050-13,65052,8096 tháng
CMBB220312010 (+9.09%)6,30027,250-8,25035,7406 tháng
CMWG2203300 (0.00%)33,90063,500-10,07174,6156 tháng
CNVL2203260-10 (-3.70%)9,10082,800-9,70093,8006 tháng
CSTB220670 (0.00%)8,20025,300-12,20037,6406 tháng
CVHM220650 (0.00%)14,90061,600-21,96083,8036 tháng
CFPT22051,170-10 (-0.85%)26,00086,300-6,700100,0206 tháng
CMSN22101,140-10 (-0.87%)3,400107,000-9,000125,1206 tháng
CPNJ22051,05040 (+3.96%)12,100115,500-13,500135,3006 tháng
CPOW22051,64010 (+0.61%)169,70014,00010015,5406 tháng
CTCB22071,050-50 (-4.55%)20,50039,000-4,00046,1506 tháng
CVPB22071,390-390 (-21.91%)233,70030,000-3,00035,7806 tháng
CVRE22121,23060 (+5.13%)165,60029,400-60032,4606 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:MWG
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HOSE: MWG)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCI)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:23/11/2021
Ngày niêm yết:20/12/2021
Ngày giao dịch đầu tiên:22/12/2021
Ngày giao dịch cuối cùng:20/05/2022
Ngày đáo hạn:24/05/2022
Tỷ lệ chuyển đổi:6 : 1
Giá phát hành:2,250
Giá thực hiện:154,000
Khối lượng Niêm yết:3,000,000
Khối lượng lưu hành:3,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành