Chứng quyền MSN/VCSC/M/Au/T/A4 (HOSE: CMSN2111)

CW MSN/VCSC/M/Au/T/A4

Ngừng giao dịch

10

-10 (-50%)
20/05/2022 15:00

Mở cửa20

Cao nhất20

Thấp nhất10

Cao nhất NY6,430

Thấp nhất NY10

KLGD345,900

NN mua-

NN bán-

KLCPLH3,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở107,800

Giá thực hiện159,796

Hòa vốn **133,275

S-X *-25,417

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: HPG (122.733) - DIG (94.875) - FLC (92.551) - ITA (71.127) - CEO (67.170)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền MSN/VCSC/M/Au/T/A4

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (MSN)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CMSN2201270-10 (-3.57%)162,900-38,688145,157KIS9 tháng
CMSN2202300-110 (-26.83%)349,300-24,620129,104ACBS6 tháng
CMSN2203140-70 (-33.33%)901,100-23,863128,642KIS4 tháng
CMSN2204950-250 (-20.83%)942,700-13,649125,079HCM6 tháng
CMSN2206580-80 (-12.12%)90,400-30,359143,874KIS7 tháng
CMSN2205800-150 (-15.79%)19,000-11,146129,029KIS7 tháng
CMSN22071,190-420 (-26.09%)1,000-26,058139,871BSI7 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (VCI)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CHDB2204190-40 (-17.39%)21,20024,750-6,75031,8806 tháng
CHPG220713020 (+18.18%)7,50021,900-17,05739,2526 tháng
CKDH220570-30 (-30%)4,90035,200-17,50052,8916 tháng
CMBB220324090 (+60%)44,70025,450-10,05035,9806 tháng
CMWG2203900-80 (-8.16%)39,30065,500-8,07176,7036 tháng
CNVL2203330-10 (-2.94%)17,50073,500-19,00094,1506 tháng
CSTB220613010 (+8.33%)52,70023,050-14,45037,7606 tháng
CVHM2206140-10 (-6.67%)4,50060,500-23,06084,2406 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:MSN
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Tập đoàn Masan (HOSE: MSN)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCI)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:23/11/2021
Ngày niêm yết:20/12/2021
Ngày giao dịch đầu tiên:22/12/2021
Ngày giao dịch cuối cùng:20/05/2022
Ngày đáo hạn:24/05/2022
Tỷ lệ chuyển đổi:6.99 : 1
TLCĐ điều chỉnh:5.8274 : 1
Giá phát hành:2,950
Giá thực hiện:159,796
Giá TH điều chỉnh:133,217
Khối lượng Niêm yết:3,000,000
Khối lượng lưu hành:3,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành