Chứng quyền HPG/ACBS/Call/EU/Cash/6M/12 (HOSE: CHPG2208)

CW HPG/ACBS/Call/EU/Cash/6M/12

230

-30 (-11.54%)
11/08/2022 13:26

Mở cửa250

Cao nhất250

Thấp nhất230

Cao nhất NY2,500

Thấp nhất NY200

KLGD45,300

NN mua-

NN bán-

KLCPLH10,000,000

Số ngày đến hạn57

Giá CK cơ sở23,650

Giá thực hiện40,000

Hòa vốn **31,128

S-X *-6,608

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CHPG2208: CHPG2209 CHPG2215 CHPG2211 CHPG2201 CHPG2213
Trending: HPG (140.985) - DIG (80.901) - CEO (65.065) - SSI (64.270) - HAG (63.446)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền HPG/ACBS/Call/EU/Cash/6M/12

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiá đóng cửaThay đổiKhối lượng
11/08/2022230-30 (-11.54%)45,300
10/08/2022260-20 (-7.14%)180,300
09/08/202228020 (+7.69%)983,800
08/08/2022260 (0.00%)377,400
05/08/2022260-10 (-3.70%)159,300
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (HPG)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CHPG220140-10 (-20%)360,500-13,92037,873KIS10 tháng
CHPG22023010 (+50%)2,524,500-17,11440,991KIS9 tháng
CHPG220330 (0.00%)160,300-15,30739,048HCM9 tháng
CHPG220610-10 (-50%)223,500-13,33137,057KIS5 tháng
CHPG220780 (0.00%)5,200-15,30739,139VCI6 tháng
CHPG2208230-30 (-11.54%)45,300-6,60831,128ACBS6 tháng
CHPG220910 (0.00%)127,200-10,81034,521KIS4 tháng
CHPG221070 (0.00%)82,800-12,49136,565KIS6 tháng
CHPG2211160-30 (-15.79%)104,300-10,01234,146MBS6 tháng
CHPG2214380-20 (-5%)556,100-5,09431,617KIS7 tháng
CHPG2212360-10 (-2.70%)131,400-13,13940,389KIS7 tháng
CHPG22131,000-40 (-3.85%)1,101,800-2,82628,745VND5 tháng
CHPG2215680-40 (-5.56%)1,751,00065129,799KIS9 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (ACBS)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CVHM21152010 (+100%)218,50061,500-29,83391,5289 tháng
CHPG2208230-30 (-11.54%)45,30023,650-6,60831,1286 tháng
CMSN2202210-20 (-8.70%)781,000106,900-19,720128,3596 tháng
CMWG2204610-30 (-4.69%)11,90063,500-8,58075,1126 tháng
CTCB2204370 (0.00%)2,20038,900-6,10046,8506 tháng
CVIC220316020 (+14.29%)104,50065,800-20,20087,6006 tháng
CVNM2204710-20 (-2.74%)135,20072,0001,39777,4706 tháng
CVRE220440070 (+21.21%)10029,350-3,65035,0006 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:HPG
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG)
Tổ chức phát hành CW:Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:08/04/2022
Ngày niêm yết:05/05/2022
Ngày giao dịch đầu tiên:09/05/2022
Ngày giao dịch cuối cùng:05/10/2022
Ngày đáo hạn:07/10/2022
Tỷ lệ chuyển đổi:5 : 1
TLCĐ điều chỉnh:3.7823 : 1
Giá phát hành:2,500
Giá thực hiện:40,000
Giá TH điều chỉnh:30,258
Khối lượng Niêm yết:10,000,000
Khối lượng lưu hành:10,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành