Chứng quyền CHDB01MBS21CE (HOSE: CHDB2202)

CW CHDB01MBS21CE

Ngừng giao dịch

340

(%)
05/07/2022 15:00

Mở cửa340

Cao nhất340

Thấp nhất340

Cao nhất NY1,600

Thấp nhất NY10

KLGD-

NN mua-

NN bán-

KLCPLH4,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở24,750

Giá thực hiện30,500

Hòa vốn **31,520

S-X *-5,750

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CHDB2202: CVHM2207 CPOW2203 NLG CMBB2206
Trending: HPG (122.733) - DIG (94.875) - FLC (92.551) - ITA (71.127) - CEO (67.170)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền CHDB01MBS21CE

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiá đóng cửaThay đổiKhối lượng
05/07/2022340 (0.00%)
04/07/2022340 (0.00%)
01/07/2022340 (0.00%)
30/06/2022340 (0.00%)
29/06/2022340 (0.00%)
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (HDB)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CHDB2201210-10 (-4.55%)52,800-6,24932,049KIS9 tháng
CHDB2203150-10 (-6.25%)11,500-4,13829,638KIS5 tháng
CHDB2204190-40 (-17.39%)21,200-6,75031,880VCI6 tháng
CHDB2205530-10 (-1.85%)34,800-2,36129,761KIS6 tháng
CHDB2206400-100 (-20%)637,300-5,24933,199KIS7 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CACB2203920 (0.00%)60,00024,450-1,97128,6316 tháng
CHPG2211230-10 (-4.17%)311,30021,900-11,76234,3586 tháng
CPOW2203550-130 (-19.12%)1,378,50013,000-2,70016,8004.5 tháng
CSTB220940-420 (-91.30%)34,70023,050-8,95032,1206 tháng
CTCB2205700120 (+20.69%)57,40037,750-8,75050,0006 tháng
CVHM2207610-250 (-29.07%)4,40060,500-10,42975,6716 tháng
CVIC2206460-10 (-2.13%)144,90072,300-10,20087,1005 tháng
CVNM2206880-70 (-7.37%)76,20073,100-6,90087,9206 tháng
CVPB220541060 (+17.14%)78,20029,500-8,00039,1405 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:HDB
Tổ chức phát hành CKCS:Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HOSE: HDB)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:4 tháng
Ngày phát hành:09/02/2022
Ngày niêm yết:25/02/2022
Ngày giao dịch đầu tiên:01/03/2022
Ngày giao dịch cuối cùng:07/06/2022
Ngày đáo hạn:09/06/2022
Tỷ lệ chuyển đổi:3 : 1
Giá phát hành:2,220
Giá thực hiện:30,500
Khối lượng Niêm yết:4,000,000
Khối lượng lưu hành:4,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành