Chứng quyền CFPT03MBS21CE (HOSE: CFPT2202)

CW CFPT03MBS21CE

Ngừng giao dịch

1,900

30 (+1.60%)
22/06/2022 15:00

Mở cửa2,000

Cao nhất2,000

Thấp nhất1,750

Cao nhất NY3,350

Thấp nhất NY810

KLGD199,100

NN mua-

NN bán-

KLCPLH5,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở84,500

Giá thực hiện89,700

Hòa vốn **89,727

S-X *10,457

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CFPT2202: CFPT2201 CFPT2204 CPNJ2204 CPNJ2202 CFPT2203
Trending: HPG (140.985) - DIG (80.901) - CEO (65.065) - SSI (64.270) - HAG (63.446)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền CFPT03MBS21CE

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (FPT)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CFPT2201890 (0.00%)59,800-1,09893,375HCM9 tháng
CFPT22041,43010 (+0.70%)2,500-1,09899,296MBS6 tháng
CFPT22051,160-20 (-1.69%)24,000-6,60099,960VCI6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CACB220374010 (+1.37%)1,40024,950-1,47128,1996 tháng
CHPG2211170-20 (-10.53%)90,50023,750-9,91234,1776 tháng
CPOW2203160 (0.00%)598,80014,050-1,65016,0204.5 tháng
CSTB220958060 (+11.54%)20025,350-6,65033,7406 tháng
CTCB220546010 (+2.22%)20038,850-7,65048,8006 tháng
CVHM2207430 (0.00%)61,600-9,32974,2716 tháng
CVIC220628050 (+21.74%)63,30065,700-16,80085,3005 tháng
CVNM2206670 (0.00%)72,000-5,37383,2056 tháng
CVPB2205210-10 (-4.55%)8,90030,150-7,35038,3405 tháng
CFPT22041,43010 (+0.70%)2,50086,400-1,09899,2966 tháng
CHDB22071,55070 (+4.73%)25,00025,5501,05029,1506 tháng
CKDH22081,97060 (+3.14%)269,80039,0003,10944,8356 tháng
CMSN22081,06070 (+7.07%)300106,7002,467120,0164 tháng
CVRE22101,270-350 (-21.60%)148,70029,40060033,8806 tháng
CMWG2207750 (0.00%)30063,500-11,06579,0435 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:FPT
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP FPT (HOSE: FPT)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:4.5 tháng
Ngày phát hành:09/02/2022
Ngày niêm yết:25/02/2022
Ngày giao dịch đầu tiên:01/03/2022
Ngày giao dịch cuối cùng:22/06/2022
Ngày đáo hạn:24/06/2022
Tỷ lệ chuyển đổi:10 : 1
TLCĐ điều chỉnh:8.2546 : 1
Giá phát hành:1,700
Giá thực hiện:89,700
Giá TH điều chỉnh:74,043
Khối lượng Niêm yết:5,000,000
Khối lượng lưu hành:5,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành