Chứng quyền CFPT03MBS21CE (HOSE: CFPT2202)

CW CFPT03MBS21CE

Ngừng giao dịch

1,900

30 (+1.60%)
22/06/2022 15:00

Mở cửa2,000

Cao nhất2,000

Thấp nhất1,750

Cao nhất NY3,350

Thấp nhất NY810

KLGD199,100

NN mua-

NN bán-

KLCPLH5,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở84,500

Giá thực hiện89,700

Hòa vốn **89,727

S-X *10,457

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CFPT2202: CFPT2201 CFPT2203 CMWG2201 CVJC2103 CKDH2107
Trending: HPG (122.733) - DIG (94.875) - FLC (92.551) - ITA (71.127) - CEO (67.170)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền CFPT03MBS21CE

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (FPT)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CFPT22011,180-110 (-8.53%)743,100-2,09895,291HCM9 tháng
CFPT22032,800-420 (-13.04%)613,0006,98287,663VND5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CACB2203920 (0.00%)60,00024,450-1,97128,6316 tháng
CHPG2211230-10 (-4.17%)311,30021,900-11,76234,3586 tháng
CPOW2203550-130 (-19.12%)1,378,50013,000-2,70016,8004.5 tháng
CSTB220940-420 (-91.30%)34,70023,050-8,95032,1206 tháng
CTCB2205700120 (+20.69%)57,40037,750-8,75050,0006 tháng
CVHM2207610-250 (-29.07%)4,40060,500-10,42975,6716 tháng
CVIC2206460-10 (-2.13%)144,90072,300-10,20087,1005 tháng
CVNM2206880-70 (-7.37%)76,20073,100-6,90087,9206 tháng
CVPB220541060 (+17.14%)78,20029,500-8,00039,1405 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:FPT
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP FPT (HOSE: FPT)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:4.5 tháng
Ngày phát hành:09/02/2022
Ngày niêm yết:25/02/2022
Ngày giao dịch đầu tiên:01/03/2022
Ngày giao dịch cuối cùng:22/06/2022
Ngày đáo hạn:24/06/2022
Tỷ lệ chuyển đổi:10 : 1
TLCĐ điều chỉnh:8.2546 : 1
Giá phát hành:1,700
Giá thực hiện:89,700
Giá TH điều chỉnh:74,043
Khối lượng Niêm yết:5,000,000
Khối lượng lưu hành:5,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành