Chứng quyền ACB/VCSC/M/Au/T/A1 (HOSE: CACB2103)

CW ACB/VCSC/M/Au/T/A1

Ngừng giao dịch

20

-20 (-50%)
20/05/2022 15:00

Mở cửa40

Cao nhất40

Thấp nhất10

Cao nhất NY5,070

Thấp nhất NY10

KLGD269,400

NN mua-

NN bán-

KLCPLH3,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở29,050

Giá thực hiện37,000

Hòa vốn **37,020

S-X *-7,950

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: HPG (140.985) - DIG (80.901) - CEO (65.065) - SSI (64.270) - HAG (63.446)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền ACB/VCSC/M/Au/T/A1

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (ACB)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CACB2201210 (0.00%)47,700-3,47329,095HCM9 tháng
CACB220374010 (+1.37%)1,400-1,47128,199MBS6 tháng
CACB22041,37020 (+1.48%)63,100-1,07128,215HCM6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (VCI)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CHDB220470-20 (-22.22%)8,20025,500-6,00031,6406 tháng
CHPG220780 (0.00%)5,40023,600-15,35739,1396 tháng
CKDH220540 (0.00%)38,20039,050-13,65052,8096 tháng
CMBB220312010 (+9.09%)6,50027,050-8,45035,7406 tháng
CMWG2203300 (0.00%)33,90063,300-10,27174,6156 tháng
CNVL2203260-10 (-3.70%)12,60082,800-9,70093,8006 tháng
CSTB220670 (0.00%)8,40025,300-12,20037,6406 tháng
CVHM220650 (0.00%)15,10061,500-22,06083,8036 tháng
CFPT22051,170-10 (-0.85%)26,00086,300-6,700100,0206 tháng
CMSN22101,140-10 (-0.87%)3,400106,900-9,100125,1206 tháng
CPNJ22051,05040 (+3.96%)12,100115,400-13,600135,3006 tháng
CPOW22051,64010 (+0.61%)169,70013,9505015,5406 tháng
CTCB22071,050-50 (-4.55%)20,50038,850-4,15046,1506 tháng
CVPB22071,330-450 (-25.28%)241,70030,000-3,00035,6606 tháng
CVRE22121,23060 (+5.13%)165,60029,400-60032,4606 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:ACB
Tổ chức phát hành CKCS:Ngân hàng TMCP Á Châu (HOSE: ACB)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCI)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:23/11/2021
Ngày niêm yết:20/12/2021
Ngày giao dịch đầu tiên:22/12/2021
Ngày giao dịch cuối cùng:20/05/2022
Ngày đáo hạn:24/05/2022
Tỷ lệ chuyển đổi:1 : 1
Giá phát hành:3,700
Giá thực hiện:37,000
Khối lượng Niêm yết:3,000,000
Khối lượng lưu hành:3,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành