HPG: Khuyến nghị TRUNG LẬP với giá mục tiêu 31,000 đồng/cổ phiếu

Nguồn: VNDS
Loại báo cáo: Phân tích Doanh nghiệp
Ngày phát hành: 13/12/2023
Số lần tải về: 528
Chúng tôi khuyến nghị Trung lập cho HPG với tiềm năng tăng giá 12% và khuyến nghị mua khi giá giảm. Chúng tôi giảm giá mục tiêu 9% xuống còn 31.000 đồng trong khi giá cổ phiếu đã tăng 5% kể từ báo cáo gần đây nhất và 21% kể từ tháng 10 do giá thép tăng.  Giảm giá mục tiêu do giảm LN 2023-24 xuống 14,5%/3,7% và bổ sung phương pháp định giá P/E, EV/EBITDA.  Định giá đã về mức hợp lý khi sử dụng P/E, EV/EBITDA nhưng vẫn hấp dẫn khi sử dụng P/B, DCF.

Báo cáo mới nhất

Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được Vietstock phân tích hoặc thu thập từ những nguồn tin cậy. Tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo chỉ mang tính tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.

Tìm kiếm

Vietstock: Nghiên cứu - Phân tích
Vĩ mô - Chiến lược thị trường
Phân tích Ngành
Phân tích Doanh nghiệp
Tài liệu tham khảo
Doanh nghiệp giới thiệu
15/04/2024Thị trường chứng quyền 16/04/2024: Đỏ lửa cùng thị trường cơ sở
15/04/2024Chứng khoán phái sinh ngày 16/04/2024: Áp lực giảm điểm bao trùm
15/04/2024Vietstock Daily 16/04/2024: Rủi ro đang ở mức cao
15/04/2024Nhịp đập Thị trường 15/04: Một màu xanh lơ…
15/04/2024Phân tích kỹ thuật phiên chiều 15/04: Trạng thái giằng co chi phối thị trường
15/04/2024Báo cáo Hàng hóa quý 2/2024 (Kỳ 2): Thị trường kim loại diễn biến trái chiều
15/04/2024Báo cáo Hàng hóa quý 2/2024 (Kỳ 2): Thị trường kim loại diễn biến trái chiều
15/04/2024Tuần 15-19/04/2024: 10 cổ phiếu nóng dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
14/04/2024Thị trường chứng quyền tuần 15-19/04/2024: Phục hồi trở lại
14/04/2024Vietstock Weekly 15-19/04/2024: Vùng đỉnh cũ tháng 8/2022 chuẩn bị được test lại