HPG: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 30,000 đồng/cổ phiếu

Nguồn: SSI
Loại báo cáo: Phân tích Doanh nghiệp
Ngày phát hành: 07/12/2023
Số lần tải về: 256
Mặc dù chúng tôi đã dự báo sản lượng tiêu thụ của HPG tăng trong quý 4, nhưng kết quả trong tháng 11 vẫn cao hơn kỳ vọng trước đó của chúng tôi. Do đó, chúng tôi điều chỉnh ước tính lợi nhuận ròng năm 2023 từ 5,95 nghìn tỷ đồng lên 6,15 nghìn tỷ đồng (giảm 27,5% svck), tương mức lợi nhuận ròng Q4/2023 đạt khoảng 2,3 nghìn tỷ đồng so với mức lỗ -2 nghìn tỷ đồng trong Q4/2022 và mức lãi 2 nghìn tỷ trong Q3/2023. Chúng tôi dự báo công ty sẽ ghi nhận khoản lỗ tỷ giá thấp hơn nhiều hoặc thậm chí thu được một khoản lãi tỷ giá nhẹ trong Q4/2023 so với khoản lỗ 175 tỷ đồng trong quý trước. Chúng tôi cũng điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận năm 2024 từ 10,78 nghìn tỷ đồng lên 11,2 nghìn tỷ đồng (tăng 82% svck), chủ yếu do chúng tôi điều chỉnh tăng ước tính sản lượng tiêu thụ. Chúng tôi giả định sản lượng tiêu thụ thép xây dựng và HRC của công ty sẽ lần lượt đạt 3,68 triệu tấn (giảm 14,2% svck) và 2,77 triệu tấn (tăng 5,6% svck) trong năm 2023 và 4,24 triệu tấn (tăng 15,3% svck) và 2,9 triệu tấn (tăng 4,7% svck) cho năm 2024. Mảng thép dự kiến sẽ phục hồi trong năm 2024 từ mức nền rất thấp của năm 2023 và LNST của HPG dự báo sẽ tăng 82,3% svck.

Báo cáo mới nhất

Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được Vietstock phân tích hoặc thu thập từ những nguồn tin cậy. Tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo chỉ mang tính tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.

Tìm kiếm

Vietstock: Nghiên cứu - Phân tích
Vĩ mô - Chiến lược thị trường
Phân tích Ngành
Phân tích Doanh nghiệp
Tài liệu tham khảo
Doanh nghiệp giới thiệu
15/04/2024Thị trường chứng quyền 16/04/2024: Đỏ lửa cùng thị trường cơ sở
15/04/2024Chứng khoán phái sinh ngày 16/04/2024: Áp lực giảm điểm bao trùm
15/04/2024Vietstock Daily 16/04/2024: Rủi ro đang ở mức cao
15/04/2024Nhịp đập Thị trường 15/04: Một màu xanh lơ…
15/04/2024Phân tích kỹ thuật phiên chiều 15/04: Trạng thái giằng co chi phối thị trường
15/04/2024Báo cáo Hàng hóa quý 2/2024 (Kỳ 2): Thị trường kim loại diễn biến trái chiều
15/04/2024Báo cáo Hàng hóa quý 2/2024 (Kỳ 2): Thị trường kim loại diễn biến trái chiều
15/04/2024Tuần 15-19/04/2024: 10 cổ phiếu nóng dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
14/04/2024Thị trường chứng quyền tuần 15-19/04/2024: Phục hồi trở lại
14/04/2024Vietstock Weekly 15-19/04/2024: Vùng đỉnh cũ tháng 8/2022 chuẩn bị được test lại