Báo cáo mới nhất

MWG: Cập nhật ĐHCĐ 2024

Nguồn: MSI
Loại báo cáo: Phân tích Doanh nghiệp
Nội dung tóm tắt: — Doanh thu Q1 đạt 31,500 tỷ đồng (+17% YoY), lợi nhuận không công bố trong đại hội tuy nhiên với những chính sách tái cấu trúc, MWG đã tiết giảm được nhiều chi phí, ban lãnh đạo cho rằng nhìn chung lợi nhuận khả quan so với cùng kỳ. — Về việc mua lại cổ phiếu quỹ: Ông Nguyễn Đức Tài (Chủ tịch HĐQT) cho rằng đây là hoạt động nhằm tăng tỷ lệ sở hữu, tăng giá trị cho cổ đông chứ không phải đẩy giá cổ phiếu, giá có biến động thì vẫn thực hiện. — Về việc cổ phiếu bị loại khỏi quỹ ETF: Ông Tài cho rằng đó là chiến lược các quỹ khi kết quả kinh doanh của doanh nghiệp không tốt, ông cho rằng khi MWG hồi phục kinh doanh trở lại thì các quỹ sẽ đưa MWG trở lại. — Về việc tái cấu trúc: Sau khoảng thời gian đóng nhiều cửa hàng và tái cấu trúc bộ máy, ông Tài cho biết MWG đã đang và sẽ tập trung tái cấu trúc toàn diện giảm lượng tăng chất. Quá trình tái cấu trúc không phải làm một lần mà cứ định kỳ 6 tháng – 1 năm một lần, quá trình này sẽ được lặp lại nhằm tinh gọn bộ máy, hướng đến hoạt động hiệu quả.
Tải về 15/04/2024

Top download

Báo cáo ngành Ngân hàng: Tiếp đà hồi phục.

Nguồn: MAS
Loại báo cáo: Phân tích Ngành
Nội dung tóm tắt: Kỳ vọng tăng trưởng tương đối. Cho vay doanh nghiệp dẫn dắt
Tải về 13/03/2024

Tìm kiếm

Vietstock: Nghiên cứu - Phân tích
Vĩ mô - Chiến lược thị trường
Phân tích Ngành
Phân tích Doanh nghiệp
Tài liệu tham khảo
Doanh nghiệp giới thiệu
15/04/2024Thị trường chứng quyền 16/04/2024: Đỏ lửa cùng thị trường cơ sở
15/04/2024Chứng khoán phái sinh ngày 16/04/2024: Áp lực giảm điểm bao trùm
15/04/2024Vietstock Daily 16/04/2024: Rủi ro đang ở mức cao
15/04/2024Nhịp đập Thị trường 15/04: Một màu xanh lơ…
15/04/2024Phân tích kỹ thuật phiên chiều 15/04: Trạng thái giằng co chi phối thị trường
15/04/2024Báo cáo Hàng hóa quý 2/2024 (Kỳ 2): Thị trường kim loại diễn biến trái chiều
15/04/2024Báo cáo Hàng hóa quý 2/2024 (Kỳ 2): Thị trường kim loại diễn biến trái chiều
15/04/2024Tuần 15-19/04/2024: 10 cổ phiếu nóng dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
14/04/2024Thị trường chứng quyền tuần 15-19/04/2024: Phục hồi trở lại
14/04/2024Vietstock Weekly 15-19/04/2024: Vùng đỉnh cũ tháng 8/2022 chuẩn bị được test lại