CTCP Đầu tư Sao Thái Dương (HOSE: SJF)

Sunstar Investment Joint Stock Company

Đình chỉ giao dịch

1,790

(%)
30/05/2024 15:00

Mở cửa1,790

Cao nhất1,790

Thấp nhất1,790

KLGD

Vốn hóa142

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 4,700

Thấp 52T1,800

KLBQ 52T391,322

NN mua-

% NN sở hữu0.33

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-495

P/E-3.61

F P/E9.45

BVPS6,198

P/B0.29

* Chỉ số tài chính ngày gần nhất, EPS theo BCTC 4 quý gần nhất
Mã xem cùng SJF: HPG POW SHS AGM HAG
Trending: HPG (106.299) - NVL (67.223) - VND (66.692) - MBB (56.831) - ACB (52.941)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Sao Thái Dương