CTCP Đầu tư Sao Thái Dương (HOSE: SJF)

Sunstar Investment Joint Stock Company

5,400

110 (+2.08%)
30/09/2022 15:00

Mở cửa5,270

Cao nhất5,400

Thấp nhất4,930

KLGD1,175,200

Vốn hóa428

Dư mua6,900

Dư bán96,200

Cao 52T 24,100

Thấp 52T5,100

KLBQ 52T2,062,149

NN mua13,600

% NN sở hữu0.60

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*226

P/E23.41

F P/E27.93

BVPS10,735

P/B0.49

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SJF: HAG HHV HPG IDI SDA
Trending: HPG (109.396) - DIG (74.094) - HAG (71.430) - DGC (63.993) - VCB (63.783)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Sao Thái Dương

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-10.89%

+/- Qua 1 tháng-19.88%

+/- Qua 1 quý-9.40%

+/- Qua 1 năm-27.42%

+/- Niêm yết-27.42%

Cao nhất 52 tuần (26/11/2021)*24,100

Thấp nhất 52 tuần (20/09/2022)*5,090

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)692,080

KLGD/Ngày (1 tháng)764,285

KLGD/Ngày (1 quý)789,324

KLGD/Ngày (1 năm)2,059,848

Nhiều nhất 52 tuần (10/12/2021)*23,716,700

Ít nhất 52 tuần (07/12/2021)*86,200