CTCP Đầu tư Sao Thái Dương (HOSE: SJF)

Sunstar Investment Joint Stock Company

Đang bị cảnh báo

4,170

-30 (-0.71%)
08/06/2023 15:00

Mở cửa4,290

Cao nhất4,380

Thấp nhất4,170

KLGD1,130,100

Vốn hóa330

Dư mua8,000

Dư bán14,800

Cao 52T 9,700

Thấp 52T2,400

KLBQ 52T599,602

NN mua-

% NN sở hữu0.22

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-403

P/E-10.42

F P/E22.18

BVPS10,354

P/B0.41

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SJF: SDA HQC DIG EVG DLG
Trending: HPG (99.515) - NVL (89.486) - DIG (88.575) - VND (78.715) - MBB (58.835)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Sao Thái Dương