CTCP Đầu tư Sao Thái Dương (HOSE: SJF)

Sunstar Investment Joint Stock Company

Đình chỉ giao dịch

1,790

(%)
15/04/2024 15:05

Mở cửa1,790

Cao nhất1,790

Thấp nhất1,790

KLGD

Vốn hóa142

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 4,700

Thấp 52T1,800

KLBQ 52T462,747

NN mua-

% NN sở hữu0.33

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-490

P/E-3.65

F P/E9.45

BVPS9,899

P/B0.18

* Chỉ số tài chính ngày gần nhất, EPS theo BCTC 4 quý gần nhất
Mã xem cùng SJF: HAG HPG POW QBS VIC
Trending: HPG (93.861) - NVL (82.869) - DIG (71.380) - MBB (59.738) - VND (57.046)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Sao Thái Dương