CTCP Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (UPCoM: PVA)

PetroVietnam - Nghe An Construction JSC

1,400

(%)
11/08/2022 11:30

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa31

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 3,100

Thấp 52T700

KLBQ 52T65,466

NN mua-

% NN sở hữu0.04

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-59

P/E-23.73

F P/E20.39

BVPS1,541

P/B0.91

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PVA: OCB HPG MBB MWG ROS
Trending: HPG (140.985) - DIG (80.901) - CEO (65.065) - SSI (64.270) - HAG (63.446)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+7.69%

+/- Qua 1 tháng+27.27%

+/- Qua 1 quý-44%

+/- Qua 1 năm+86.67%

+/- Niêm yết+86.67%

Cao nhất 52 tuần (07/01/2022)*3,094

Thấp nhất 52 tuần (20/08/2021)*656

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)62,883

KLGD/Ngày (1 tháng)51,560

KLGD/Ngày (1 quý)33,174

KLGD/Ngày (1 năm)65,466

Nhiều nhất 52 tuần (10/12/2021)*1,509,300

Ít nhất 52 tuần (17/06/2022)*700