CTCP Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (UPCoM: PVA)

PetroVietnam - Nghe An Construction JSC

1,400

(%)
11/08/2022 13:06

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa31

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 3,100

Thấp 52T700

KLBQ 52T65,466

NN mua-

% NN sở hữu0.04

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-59

P/E-23.73

F P/E20.39

BVPS1,541

P/B0.91

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PVA: OCB HPG MBB PVV VOS
Trending: HPG (140.985) - DIG (80.901) - CEO (65.065) - SSI (64.270) - HAG (63.446)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An