CTCP Tập đoàn FLC (HOSE: FLC)

FLC Group JSC

Hạn chế giao dịch

3,570

(%)
30/09/2022 15:00

Mở cửa3,570

Cao nhất3,570

Thấp nhất3,570

KLGD

Vốn hóa2,535

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 22,600

Thấp 52T3,300

KLBQ 52T17,315,027

NN mua-

% NN sở hữu2.16

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*114

P/E31.32

F P/E2.88

BVPS12,296

P/B0.29

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng FLC: HPG ROS HAG VIC DIG
Trending: HPG (109.396) - DIG (74.094) - HAG (71.430) - DGC (63.993) - VCB (63.783)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tập đoàn FLC

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng-10.75%

+/- Qua 1 quý-38.45%

+/- Qua 1 năm-66.64%

+/- Niêm yết-66.64%

Cao nhất 52 tuần (07/01/2022)*22,550

Thấp nhất 52 tuần (07/09/2022)*3,340

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)2,548,065

KLGD/Ngày (1 quý)5,384,641

KLGD/Ngày (1 năm)17,378,621

Nhiều nhất 52 tuần (11/01/2022)*154,958,000

Ít nhất 52 tuần (14/01/2022)*380,500