Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (HOSE: DIG)

Development Investment Construction JSC

16,750

250 (+1.52%)
27/01/2023 11:29

Mở cửa16,800

Cao nhất16,950

Thấp nhất16,550

KLGD3,231,100

Vốn hóa10,215

Dư mua287,200

Dư bán176,700

Cao 52T 87,100

Thấp 52T10,100

KLBQ 52T10,170,832

NN mua209,900

% NN sở hữu4.77

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,281

P/E7.23

F P/E5.30

BVPS12,330

P/B1.34

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DIG: CEO NVL HPG L14 PDR
Trending: VN30F2301 (42.075) - DGC (27.257) - VN30F1M (23.341) - HPG (22.467) - VCB (17.245)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng