HOSE (6) | HNX (4) | UPCOM (12) Tổng số công ty: 22
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 17/04/2024 TTC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TTC của CTCP Gạch men Thanh Thanh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/02/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến cuối tháng 4 năm 2024
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại CTCP Gạch Men Thanh Thanh, Đường số 1, KCN Biên Hoà 1, P. An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
            - Nội dung họp: Thông báo sau
       * Trả cổ tức bằng tiền:
            - Hình thức trả: Tạm ứng cổ tức bằng tiềnnăm 2023
            - Tỷ lệ thực hiện: 8%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
            - Thời gian thực hiện: Ngày 15/03/2024
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng CTCP Gạch Men Thanh Thanh, Đường số 1, KCN Biên Hoà 1, P. An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 15/03/2024 và xuất trình CCCD.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 17/04/2024 TBX: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TBX của CTCP Xi măng Thái Bình như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 04 năm 2024
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình – Số 01 – Quách Đình Bảo – phường Tiền Phong – thành phố Thái Bình – tỉnh Thái Bình
            - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng sản xuất năm 2024;
  + Thông qua báo cáo tài chính năm 2023;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát;
  + Nội dung khác có liên quan.
 • 19/04/2024 LBM: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024 và tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2023 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024 và tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2023 bằng tiền của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (mã CK:LBM) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2024/2/23/20240223_20240222___lbm___tb_ngay_dkcc_tham_du_dhdcd_tn_2024_va_tam_ung_co_tuc_lan_2_2023.pdf

 • 19/04/2024 BDT: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BDT của CTCP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/02/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/02/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
            - Nội dung họp: + Công bố các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc cử Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 - 2026;
  + Đề cử danh sách ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 và tổ chức bỏ phiếu bầu cử;
  + Hội đồng quản trị họp và bỏ phiếu bầu chức danh Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026;
  + Quyết định một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội.
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty CP Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp, số 3 Tôn Đức Thắng, phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
            - Thời gian họp: ngày 19/03/2024
 • 19/04/2024 NHC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NHC của CTCP Gạch ngói Nhị Hiệp như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 19/04/2024
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường CTCP Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương. Địa chỉ: Số 34 Đường ĐT 743, Khu phố Tân An, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
            - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023.
  + Báo cáo phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.
  + Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2023.
  + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.
  + Thông qua tỷ lệ % chia cổ tức năm 2024 và trích lập các quỹ.
  + Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
  + Các vấn đề khác nếu có phát sinh sẽ thông báo trong nội dung tài liệu họp.