HOSE (89) | HNX (72) | UPCOM (164) Tổng số công ty: 325
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 26/09/2023 ICN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ICN của CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/09/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/08/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt
            - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 26/09/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Phòng Tài chính - Kế toán CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO số 326 Nguyễn An Ninh, Phường 7, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu kể từ ngày 26/09/2023. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dânnăm 2023
 • 26/09/2023 VE3: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VE3 của CTCP Xây dựng điện VNECO3 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/08/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/08/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO 3 (địa chỉ: Khối 3, phường Trung Đô, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An).
            - Nội dung họp: + Điều chỉnh, bổ sung hoặc thay thế phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 của Công ty đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
  + Điều chỉnh, bổ sung hoặc thay thế phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
 • 26/09/2023 ITA: Quyết định về việc đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh quyết định về việc đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (mã CK: ITA) ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 26/09/2023 như sau:

  https://static2.vietstock.vn/vietstock/2023/9/22/20230922_20230922___ita___qd_584_dua_ra_khoi_dien_canh_bao.pdf

  https://static2.vietstock.vn/vietstock/2023/9/22/20230922_20230922___ita___qd_583_dua_ra_khoi_dien_kiem_soat.pdf


  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2023/9/22/20230922_20230922___ita___qd_584_dua_ra_khoi_dien_canh_bao.pdf

 • 27/09/2023 DGT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DGT của CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/08/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/08/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Nội dung họp: + Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên);
  + Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát (Kiểm soát viên);
  + Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, Số 200 Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày tổ chức trong tháng 09 hoặc tháng 10 năm 2023
 • 27/09/2023 VE2: Ngày 27/09/2023, ngày hủy niêm yết cổ phiếu của CTCP Xây dựng điện VNECO 2